Bansko, lyžování v bulharských horách, nabídka zájezdů, ubytování, výletů ... Bansko - Bulharské hory, ubytování, hotely, penziony, informace, lyžování, ubytování, historie, fotografie,  zima 2009
INFORMACE LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ FOTOGALERIE VÝLETY JAK K NÁM POČASÍ KONTAKTY NAPIŠTE NÁM ODKAZY

VŠEOBECNÉ INFORMACE - BANSKO

Bulharsko

se nachází v jihovýchodní části Evropy na Balkánském poloostrově. Je známé nejen svým krásným pobřežím, ale také svými horami, z nichž nejvyšší je pohoří Rila (Musala 2925 m), kde lze strávit velmi kvalitní zimní dovolenou.

Lyžování v Bulharsku je skvělá dovolená spojená s pohybem.Rozloha: 111 000 km2
Počet obyvatel: 8 000 000
Hlavní město: Sofia (1 200 000 obyvatel).

Úředním jazykem je bulharština, lze se domluvit rusky, anglicky a německy. Bulharskou měnou jsou leva, v našich bankách nelze běžně zakoupit. Bylo by dobré koupit USD nebo EUR v našich bankách a na místě vyměnit za leva (1,90 Lv = 1 EUR), protože kurz koruny stále není tak výhodný. Ve vybraných hotelech a bankách lze platit běžnými kreditními kartami jako např. Eurocard/Mastercard, VISA, American express apod. Jejich využívání však není běžné. Ceny jsou v Bulharsku v průměru o 10-20 % nižší než u nás. Platí však, že ve vyhlášených letoviscích jsou ceny služeb a zboží vyšší než v turisticky méně exponovaných místech, které jsou však mnohem nižší, než ve známých evropských lyžařských střediscích.

Bulharsko se pro nás stalo opět vyhledávanou zemí, zejména kvůli tamním nízkým cenám, díky nimž se žádný turista nemusí příliš omezovat, a pak také kvůli neustále se zvyšující úrovni služeb, nádherné přírodě a sympatickými lidmi, se kterými se snadno domluvíme. To vše činí tuto zemi stále lákavější. Bulharsko má nádherné hory s velmi dobrými lyžařskými podmínkami, které si v ničem nezadají s jinými evropskými středisky.

Bansko

Bulharsko - Bansko - dovolená s lyžováním.Lyžařské středisko Bansko se nachází v Razložské dolině ve výšce 900 m n. m. přímo na severním úpatí Pirinu. Pro české lyžaře to je jedno z nejpopulárnějších a nejznámějších míst. Bansko je rychle se rozvíjející turistické středisko, kde se mísí tradiční bulharská architektura se stylem turistického střediska. Je ideální pro ty, kteří hledají vzdálené místo pro několik úžasných výletů do národního parku Pirin.

Pirin patří k nejkrásnějším pohoří Bulharska. Staří Slované věřili, že zde sídlí bůh Perun a tak vzniklo i pojmenování celého pohoří Pirin. Jeho nejvyšší vrchol Vichren (2914 metrů) je třetí nejvyšší na Balkánském poloostrově. Za jasného počasí je z něj vidět až na bájný Olymp v Řecku. Pirin je přírodní rezervace - národní park, důsledně chráněný před nežádoucími civilizačními zásahy. Panenská příroda a alpský charakter dávají záruku, že svou dovolenou prožijete v ideálních přírodních podmínkách.

Ubytováni budete v městečku Bansko (930 m), nacházejícím se 160 km jižně od Sofie, které je i významným historickým a kulturním centrem. Jedinečnost Banska je podtržena i místním nářečím, které je používáno právě jen v Bansku. Město bylo založeno v 17. století Bulhary, kteří odmítli přijmout islám, jenž se Turci pokoušeli zavést během nadvlády nad Bulharskem. V průběhu 18. století zbohatlo řemesly a obchodem. Začaly se stavět výstavní kamenné domy, které plnily i obrannou funkci před Turky. Historický střed Banska tak představuje i ojedinělou architektonickou památku. Místní lidé jsou dobrosrdeční, pohostinní a hrdí na svou minulost. Důkazem toho je i péče, kterou zde věnují svým památkám. Ubytování vám zde nabízíme jak v historickém centru, tak i v hotelech všech kategorií až po tu nejvyšší. Dnes se můžete v Bansku setkat nejen s dějinami, ale i se současností.

Nabídka všech možných druhů zábavy, stylovými mechanami (tradiční restaurace s národní kuchyní), počínaje a kasinem konče, vás zcela jistě upoutá. O to víc, že ceny jsou v Bulharsku pro nás stále příjemným překvapením. Pobyt v Bansku je ideální pro ty, kteří chtějí spojit lyžování na špičkových tratích s veselým večerním životem.

Bansko - lyžování v bulharských horách, procházka v romantických uličkách.V Bansku s méně než deseti tisíci obyvatel zima trvá téměř půl roku a město stíní sněhem pokrytá hora Vihren, která je nejvyšším vrcholem pohoří Pirin. Stejně jako v mnoha dalších bulharských městech zde zmodernizované centrum spoluexistuje se starými čtvrtěmi, bludištěm dlážděných uliček lemovaných kamennými, dřevem obloženými domy. Těžké dvojité dveře, za kterými se krčí malé domy, měli v minulosti obranný význam. Město se stalo domovem nové elity kupců, z nichž někteří obdarovávali kostely nebo financovali restaurování Rilského kláštera, a také důležitým centrem pro malíře ikon a řemeslníky. Mnoho krásných, velmi dobře udržovaných, starobylých domů je dnes přeměněno na stylové restaurace - mechany, v jiných jsou zase muzeální expozice. Přímo z náměstí je lemovaného mnoha příjemnými kavárničkami je nádherný výhled na panoráma Pirinu. I přes velmi dobře rozvinutou infrastrukturu služeb si Bansko dodnes zachovalo svůj šarm podhorského městečka. V Bansku je vynikajícím zážitkém už jenom toulání historickým centrem městečka, během kterého objevíte spoustu překrásných zákoutí, uliček a domů, nevyhnete se ani již modernějšímu náměstí s pěkným parkem, posedíte v některé z mnoha kaváren a pokocháte se pohledem na překrásné panoráma hor. Přitom pak nemůžete minout ani pamětihodnosti, ke kterým kromě několika desítek historických obytných domů patří především Kostel Svaté Trojice z roku 1835 s cennými malbami a ikonostasem, Kostel Nanebevstoupení Matky Boží z druhé poloviny XVIII. století, dále památník, věnovaný místnímu rodákovi Paisiji Chilendarskému, autorovi Slovansko-bulharské historie, Muzeum Neofita Rilského, který se v minulém století významně zasloužil o rozvoj vzdělanosti a Městské historické muzeum.

Banská moderní pěší zóna leží kolem náměstí Nikoly Vapcarova pojmenovaného podle bulharského revolučního básníka.

Obchůdky s jídlem a pitím jsou si velmi podobné a se svými téměř čtyřiceti mechanami nabízejí rozmanité jídlo a pití podávané např. v keramických nádobách. Místními specialitami jsou čomlek (pokrm z masa a brambor), katino meze (smažené maso s česnekem a houbami) a kapama (jídlo z masa, rýže a nakládaným zelím).

V Bansku se koná i jeden z nejlepších bulharských festivalů Zpívající Pirin (Pirin peje), je to dvoudenní oslava hudby a spojuje několik etnografických záměrů, koná se od soboty do neděle kolem 15. srpna.

Bansko je nejenom lyžařské středisko. Ve městě je více než 140 kulturních památek udržovaných nejlepší muzejní sítí v Bulharsku. Místní lidé jsou na dějiny svého městečka hrdí. Rádi povídají příběhy o proslulé ikonografické škole Banska, pořádají folklórní programy, provázejí návštěvníky turistickými zajímavostmi a trasami, a zvou své hosty na vynikající místní speciality.

Vůbec nejlepší je vyčlenit si alespoň půlden na „bezcílné“ toulání historickým centrem městečka, během kterého objevíte spoustu překrásných zákoutí, uliček a domů, nevynechejte ani dnes již modernější náměstí s příjemným udržovaným parkem, poseďte v některé z mnoha kaváren a potěšte se pohledem na překrásné panorama hor. Přitom nesmíte minout pamětihodnosti, ke kterým patří, včetně několika desítek historických obytných domů, především Kostel Svaté Trojice z roku 1835 s cennými malbami a ikonostasem, Kostel Nanebevstoupení Matky Boží z 2. poloviny 18. století. Kostely jsou zdobené ikonami obrozenecké ikonografické školy Banska, která představuje jeden z nepodstatnějších proudů bulharské kultury 18. až 19. století. Podstatný vliv na rozvoj této školy měli kontakty s většími kulturními městy západní Evropy. Zakladatelem školy je Toma Višanov, který se v mládí učil ve Vídni a později se vrátil do Banska, kde založil ikonografickou školu. Její první představitelé v Bulharsku začali pracovat s barvami a přihlíželi k jejich transformacím pod vlivem vzduchu a prostoru. Ikony, malované mistry této školy, se odlišují zářivými obrazy, výjevy a barokními arabeskami.

Za náměstím Vâzraždane se nachází staré město Banska, uprostřed něj dominuje památník věnovaný místnímu rodákovi Pajisiji Chilendarskému. Tento známý banský občan, nazývaný také Otec Paisij (1722 – 1773), je autorem Slovansko-bulharské historie, kterou začínal psát v roce 1745, v té době se stal mnichem v bulharském klášteře na hoře Atos. Ve své práci vyzdvihuje vítězství minulosti a tím vyvolává začátek vzestupu kulturního a politického povědomí známého jako „bulharské národní obrození“.
Muzeum Neofita Rilského za kostelem blízko ul. Pirin připomíná další významnou postavu, která usilovala o obnovu bulharského vzdělávání a církevního života. Byl jí již zminěný Neofit Rilský, narozen v Bansku v roce 1973. Jako syn místního kněze, se chtěl původně stát řezbářem v jednom z místních ikonářských ateliérů, pak ho ale v Rilském klášteru upoutal mnišský život. Postupně se stal jedním z nejlepších učenců své doby, přeložil Nový zákon do bulharštiny a vytvořil obsáhlý bulharsko-řecký slovník, jehož sestavení mu trvalo celý život. Přes své mnišské povolání byl průkopníkem světského vzdělávání v Bulharsku.
Zajímavá v Bansku je i sbírka Městského historického muzea.

Několik minut pěšky jižně od náměstí Vâzraždane se nachází též Veljanova kâšta, ul. Veljan 5. Je typickým kamenným stavením s nábytkem z devatenáctého století, vyzdobeným koberci, díky kterým si budete schopni představit, jak kdysi žili bohatší představitelé Banska. Traduje se, že dům byl postaven pro řemeslného umělce Veljana Ogneva z Debar, který pracoval na ikonostasu v banském kostele Svaté Trojice a rozhodl se zde zůstat. Pohnutkou mu nebyla ani tak oddanost k práci, ale láska ke knězově dceři.
Svoje kouzlo má i večerní procházka starým městem spojená s návštěvou tzv. mechany.

Bansko je obklopené pohořím Pirin ze západu, masivem Rila ze severu a Rodopi z východu. Hory Pirinu tvoří pětačtyřicet vrcholů s výškou přes 2 590 metrů. První Slované byli přesvědčeni, že Pirin je sídlem boha bouře Peruna. Průzračná horská plesa a krátce kvetoucí květiny, kterými překypují horská údolí a svahy se skotskými, korsickými, makedonskými a bílými borovicemi, jsou rájem pro botaniky. Zdejší hory jsou převážně žulovité s několika ledovcovými horskými dolinami, na jejichž dně je stoosmdesátšest jezer. Můžete také narazit na krasovou oblast s vápencovými útesy a jeskyněmi. Nejvyšší vrchol spolu s většinou jezer se rozprostírá v severní oblasti pohoří Pirin, které je křížem krážem protkané turistickými trasami.
Ještě v roce 1979 Bansko bylo vyhlášeno za unikátní město s mezinárodní turistickou důležitostí. Kromě pamětihodností se město pyšní i historickými areály. Jsou zde dochovány zříceniny antických hradů v areálu Staroto Gradište (Sitankale), asi 4 km jihozápadně od města i v areálu Julen (podle proudu řeky Demjanica). V blízkosti Starého Gradiště jsou také Trácké náhrobky. K zajímavostem patří i například to, že v hrobce z 2. století v areálu Dobrokjovica, který leží na západ od Banska, byla nalezena sada bronzových lékařských náčiní, zbytky léčivých prášků aj. Jsou předpoklady, že střed středověké osady byla v areálu Sv. Trojice, severozápadně současného města Bansko. Na jihozápadě Banska jsou další zajímavé vykopávky zřícenin pozdě středověkých kostelů Sv. Jiří a Sv. Ilija.

Špatný dotaz v DB: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)